چای شکسته نیم ریز زرین ارل گری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ترکیب EG 566 به 5 دقیقه زمان برای دم کشیدن نیاز دارد تا با رنگ اناری خود و طعم معطر برگاموت طراوت بخش ذائقه شما در طول روزتان باشد.